Nasjonal digital læringsarena

"Nasjonal digital læringsarena" - er et fellesinitiativ fra fylkeskommunene som har til hensikt å etablere fritt tilgjengelige, fullverdige, dynamiske fagnettsteder for alle fag i videregående opplæring. Dette er en gratis tjeneste åpen for alle fylkeskommuner.

Tjenestetilbyder:
Vestland fylkeskommune
Mer informasjon:
https://ndla.no/
TjenesteID:
21080

Helt eller delvis gratis