#ErDuSikker?

Landsdekkende konkurranse for elever på videregående skole. Hensikten med konkurransen er at elevene lærer mer om trafikksikkerhet.

Tjenestetilbyder:
Trygg Trafikk
Mer informasjon:
https://www.tryggtrafikk.no/tema/ungdom/erdusikker/
TjenesteID:
2157259

Helt eller delvis gratis