Elevportal Sarpsborg kommune

Single sign on for elever i Sarpsborg mot kommunens skyløsning i Azure.

Tjenestetilbyder:
Sarpsborg kommune
Mer informasjon:
http://sarpsborgkommune-public.sharepoint.com/om-oss
TjenesteID:
1955074