utdanning.no - administrativ pålogging

På utdanning.no får ansatte i videregående skoler og i fylkeskommunene se og søke i utvidet utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Dette kan brukes i veiledning av elever, rekruttering av lærebedrifter, rekruttering av samarbeidsbedrifter for yrkesfag og dimensjonering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Det finnes også et avtaleverktøy der det er mulig å registrere og administrere samarbeidsavtaler mellom skole og arbeidsliv.

Tjenestetilbyder:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Mer informasjon:
http://utdanning.no/
TjenesteID:
1970247