Kunnskap.no - gammel portal

CyberBook leverer gjennom min.kunnskap.no og kunnskap.no et interaktivt læringsmiljø for elever og lærere. CyberBooks nettbaserte læremidler på Kunnskap.no er fleksible og anvendelige. De kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst.

Tjenestetilbyder:
Cyberbook AS
Mer informasjon:
http://www.kunnskap.no/
TjenesteID:
67262
Lisens:
Gratis