Helsenorge

DigiHelsestasjon Ungdom Helsenorge er en felles nasjonal tjeneste rettet mot ungdom i kommuner og fylker, og skal tas i bruk i skolehelsetjenesten. Tjenesten er definert som en informasjonssamfunnstjeneste, og tilbyr informasjon om og timebestilling hos skolehelsetjenesten samt informasjon om helsestasjon for ungdom. Tjenesten er under utvikling i et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Oslo kommune leder prosjektet. I prosjektet deltar også Norsk Helsenett, Bergen kommune, Stavanger kommune, Haugesund kommune, KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Tjenesten er tiltenkt skolehelsetjenesten ved grunnskoler og videregående skoler.

Tjenestetilbyder:
Norsk Helsenett SF
TjenesteID:
2167676

Helt eller delvis gratis