Udir felles pålogging

Feide-tjenesten Udir felles pålogging gir sikker pålogging til en rekke av de sektorrettede systemene til Utdanningsdirektoratet (Udir). Per desember 2022 så er det mulig å benytte Feide-tjenesten for å logge på blant annet Eksamenstjenesten, Prøvetjenesten, UBAS-tilknyttede systemer, Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk og søknader for videreutdanning. For de fleste tjenestene forutsettes det at sluttbruker er registrert med en Udir-konto og er tildelt en rolle for systemet brukeren skal ha tilgang til. Dette gjelder imidlertid ikke for elever, kandidater og de som vil søke om etter- og videreutdanning. Sluttbrukere kan selv sjekke på minkonto.udir.no om de har en Udir-konto og eventuelt hvilke systemer og roller de har tilgang til. Udir har konkludert med at det ikke er nødvendig å inngå databehandleravtaler for bruk av Feide-tjenesten Udir felles pålogging. Les mer på udir.no/uidp. I Feide-sammenheng er Udir felles pålogging en såkalt obligatorisk tjeneste.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
https://uidp-admin.udir.no/info/om-uidp
TjenesteID:
2167656

Helt eller delvis gratis