Nasjonalt Vitenarkiv

Nasjonalt Vitenarkiv er et tilbud til alle institusjoner for å lette arbeid med dokumentasjon, (langtids-)lagring og publisering av alle typer resultater fra institusjonenes ulike faglige aktiviteter - innen forskning, undervisning og formidling.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://frontend.test.nva.aws.unit.no/description
Bestillingsinformasjon:
https://frontend.test.nva.aws.unit.no/order-information
TjenesteID:
2161463

Helt eller delvis gratis