Nasjonalt Vitenarkiv

Nasjonalt Vitenarkiv er et tilbud til alle institusjoner for å lette arbeid med dokumentasjon, (langtids-)lagring og publisering av alle typer resultater fra institusjonenes ulike faglige aktiviteter - innen forskning, undervisning og formidling.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://test.nva.sikt.no/
TjenesteID:
2161463

Helt eller delvis gratis