NMH Mediasite innlogging

Feidepålogging av Podium PC-applikasjon fra Sonic Foundry. Web-applikasjon er lagt inn på PC i opptaksrom. Denne gir brukere mulighet til lage ny presentasjon som skal tas opp av Mediasite i gjeldende rom. Login i applikasjon med feidebruker gjør at opptaket legges på brukers egen Mymediasite-konto for videre distribusjon.

Tjenestetilbyder:
Norges musikkhøgskole
Mer informasjon:
http://www.sonicfoundry.com/
TjenesteID:
2069790

Helt eller delvis gratis