iMAL-lesing

Programmet er basert på en pedagogisk metode. Programmet genererer lese- og skriveoppgaver på hjernens premisser, slik at læringseffekten øker.

Tjenestetilbyder:
iMAL Norge AS
Mer informasjon:
https://imal.no/
TjenesteID:
2127116