Heltberg Nettstudiers læringsportal

Heltberg Nettstudier tilbyr kurs til deg som skal ta privatisteksamen i fag fra videregående skole. I læringsportalen finnes læringsressurser og aktiviteter som forbereder deg på eksamen i faget. Innholdet er tilrettelagt i henhold til fagets læreplan, og består av mange typer ressurser, som video, tekst, illustrasjoner, animasjoner med mer. Plattformen inneholder også verktøy for planlegging av din personlige progresjon, samarbeid med andre og kommunikasjon med administrasjon og faglærer. Kommunikasjon foregår både via meldinger, chat og i faglige forum.

Tjenestetilbyder:
Grade AB
Mer informasjon:
http://www.heltberg.no/Meny/Nettstudier.aspx
TjenesteID:
2032765