iLOQ UiO

iLOQ er ein lås som brukar mobilen som nøkkel, for kontordører. Du kan aktivere døra di på https://iloq.uio.no.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/personopplysninger/fellesadm/ea/iloq/
TjenesteID:
2196052