ItsMeId

Vi skal tilby digitale id-kort i en app til videregående og grunnskoler. Dette kortet skal er ment å erstatte det tradisjonelle student kortet i plast.

Tjenestetilbyder:
Iris Skolefoto AS
Bestillingsinformasjon:
https://www.irisskolefoto.no/sections/pages/showpage.php?id=1510#databehandleravatale
TjenesteID:
2147654

Helt eller delvis gratis