Ansgarskolen Zoom

Zoom møter for Canvas ved Ansgar høyskole

Tjenestetilbyder:
Ansgar høyskole
Mer informasjon:
https://ansgarhogskole.no/student
Bestillingsinformasjon:
Zoom er integrert i læringsplattformen Canvas
TjenesteID:
2161411

Helt eller delvis gratis