Zoom for INN

Web-basert verktøy for videokonferanser og nettmøter mv.

Tjenestetilbyder:
Høgskolen i Innlandet
Mer informasjon:
https://inn.zoom.us/
TjenesteID:
2160917
Lisens:
Gratis