Conexus Engage

Conexus Engage er et verktøy for den enkelte lærer hvor intensjonen er å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev. Conexus Engage benyttes til å registrere resultater fra både nasjonale kartleggingsprøver og forskjellige lokale prøver, samt mulighet for lærer til å vurdere enkeltelever i forhold til fag/ferdigheter. Conexus Engage inneholder gode rapporteringsmuligheter for skoleleder og skoleeier.

Tjenestetilbyder:
Conexus AS
Mer informasjon:
https://conexus.net/produkter/conexus-engage/
TjenesteID:
102013