Alvin

Alvin er en plattform for langsiktig bevaring og tilgjengelighet av digitaliserte samlinger og digitalt kulturminnemateriale.

Tjenestetilbyder:
Uppsala universitetsbibliotek
Mer informasjon:
https://info.alvin-portal.org/
TjenesteID:
2165918

Helt eller delvis gratis