Visma InSchool

Visma InSchool er en skytjeneste for administrasjon av den videregående skoler. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Tjenestetilbyder:
Visma Unique AS
Mer informasjon:
https://www.visma.no/skoleadministrasjon/videregaende-skole/
TjenesteID:
2159560