KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Tjenestetilbyder:
Netpower Web Solutions AS
Mer informasjon:
https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/
TjenesteID:
2161830

Helt eller delvis gratis