IEEE Xplore

IEEE Xplore er en ressurs for å finne og se innhold publisert av IEEE og deres partnere.

Tjenestetilbyder:
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Mer informasjon:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutUs.jsp
TjenesteID:
2128315

Helt eller delvis gratis