Conexus Insight

Conexus Insight er et helhetlig system for kvalitetsarbeid på skoler. IT-verktøyet er nettbasert og strukturerer den mest relevante styringsinformasjonen for skoleeier og profesjonene i grunnskolen. Kvalitetsarbeidet på hver enkelt skole, i tillegg til ulike bruker- og resultatdata, utgjør styringsinformasjonen i Conexus Insight. Dataene hentes blant annet fra Elevundersøkelsen, VIGO, SSB, GSI, VOKAL etc.

Tjenestetilbyder:
Conexus AS
Mer informasjon:
https://conexus.net/produkter/conexus-insight/
Bestillingsinformasjon:
Løsningen kan bestilles ved å ringe 32834000 eller sende en bestilling til support@conexus.no
TjenesteID:
1694070