Zoom for UiO

Zoom for UiO, i første omgang en Pilot ledet av Nett/ITI/USIT@UiO

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/iti/nettdrift/aktiviteter/zoom/index.html
TjenesteID:
2160830