Clarino, UiB

Norsk forskningsinfrastruktur for språkdata og -tjenester, knyttet til det europeiske CLARIN-initiativet.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
http://clarino.uib.no/
TjenesteID:
1797933