Zoom for Sámi allaskuvla

Virtuelle møte- og undervisningsrom

Tjenestetilbyder:
Sámi allaskuvla – Samisk høgskole
Mer informasjon:
https://zoom.us
TjenesteID:
2161338
Lisens:
Gratis