Zoom begrensede Møter

Brukere blir tvunget til å bruke Feide-innlogging for å delta i møtet.

Tjenestetilbyder:
OsloMet – storbyuniversitetet
Mer informasjon:
https://oslomet.zoom.us
Bestillingsinformasjon:
https://oslomet.zoom.us
TjenesteID:
2161861

Helt eller delvis gratis