Visma Flyt Timeplan

Timeplanlegging, vedlikehold av timeplan, vikaradministrasjon, fravær og timelister for ansatte og ledere

Tjenestetilbyder:
Triangel Solutions AS
Mer informasjon:
https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/timeplanlegging/
TjenesteID:
1966131