Skolelab.no

Skolelab.no er en felles kursportal for skolelaboratoriene ved de norske universitetene. Registrerte brukere kan melde seg på kurs og få tilsendt informasjon om tilgjengelig etter- og videreutdanning ved UiB, UiO, NTNU, UiT og UiS.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://www.skolelab.no/
TjenesteID:
1979689

Helt eller delvis gratis