Visma Kompetansenøkkelen

Kalkulerer undervisningskompetanse på bakgrunn av registrert formell utdanning per lærer. Viser også tilgjengelig undervisningskompetanse på skole/avdeling, kommunal og fylkeskommunalt nivå.

Tjenestetilbyder:
Visma SmartSkill AS
Mer informasjon:
http://www.visma.no/smartskill/
Bestillingsinformasjon:
http://www.visma.no/unique/offentligsektor/
TjenesteID:
2080344
Lisens:
Krever lisens