Jobbadmin (Jobbnorge.no)

Jobbnorges nettbaserte rekrutteringsverktøy Jobbadmin forenkler hverdagen for arbeidsgivere som skal ansette. Jobbadmin lar arbeidsgivere publisere stillingsannonser på et stort utvalg annonseringskanaler i tillegg til egne hjemmesider samt håndtere og behandle innkommende søknader og kommunisere med jobbsøkere på en effektiv og enkel måte. Systemet tilbyr en fullstendig søknadsbehandlingsprosess med gode automatiserte rutiner, med omfattende personlighets-, evne-og ferdighetstester i tillegg til screening av innkommende søkermasse. Jobbadmin effektiviserer og kvalitetssikrer rekrutteringsprosessen, og bidrar til en treffsikker utvelgelse av kandidater.

Tjenestetilbyder:
Jobbnorge as
Mer informasjon:
http://www.jobbnorge.no/jobbadmin
TjenesteID:
1950843