CLARINO Bergen institusjonelt arkiv for lingvistiske forskningsdata

En tjeneste for lagring og deling av lingvistiske forskningsdata for prosjektene CLARINO (Norge) og CLARIN (Europa).

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://repo.clarino.uib.no/xmlui/page/about
TjenesteID:
2013735