Søknadsweb

Tjeneste for opptak av nye studenter

Tjenestetilbyder:
CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Mer informasjon:
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/sokweb/
TjenesteID:
2057301
Lisens:
Gratis