Juridika

På Juridika finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte lovkommentarer – tilgjengelig på ett sted

Tjenestetilbyder:
Universitetsforlaget AS
Mer informasjon:
https://juridika.no/brukeravtale
TjenesteID:
2160431

Helt eller delvis gratis