UH-BaaS

Backuptjeneste for UH-Sektoren

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/iti/bsd/backup/baas/
TjenesteID:
2160792

Helt eller delvis gratis