Innføring av Feide

For å innføre Feide må en vertsorganisasjon:

 • Etablere gode rutiner for å sikre at personopplysninger er oppdaterte og konsistente.
 • Få på plass egnede tekniske løsninger rundt håndtering av personopplysningene. Poenget med de tekniske løsningene er å forenkle og standardisere registering og vedlikehold av personopplysninger. Les mer om dette under Teknisk.
 • Inngå avtale med Feide.

Mer informasjon om hvilke krav Feide stiller til vertsorganisasjoner finnes i brosjyren Krav til en vertsorganisasjon i Feide.

En innføring i hvordan man kan implementere og oppnå god identitetsforvaltning gjennom datavask og rutiner for behandling av personinformasjon finnes i brosjyren Datavask og rutiner - beste praksis.

Bli Feide-godkjent

For å kunne ta i bruk Feide-pålogging på en tjeneste, må vertsorganisasjonen:

 1. Signere Feide-kontrakt
 2. Gjennomføre test av teknisk løsning
 3. Melde inn administratorer med Feide-brukernavn
 4. Melde inn kontaktinformasjon om brukerstøtte. Vi godtar følgende kontaktpunkter:
  • URL til en hjemmeside med mer informasjon
  • E-postadresse til helpdesk (merk IKKE til enkeltperson)
  • Telefonnummer til helpdesk (merk IKKE til enkeltperson)
  • Merk at vi IKKE har mulighet til å legge inn annen tekst