Innføring av Feide

Det aller viktigste før innføring av Feide er å sette seg godt inn i hva som kreves av en vertsorganisasjon. For å innføre Feide må en vertsorganisasjon:

 • Etablere gode rutiner for å sikre at personopplysninger er oppdaterte og konsistente.
 • Få på plass egnede tekniske løsninger rundt håndtering av personopplysningene. Poenget med de tekniske løsningene er å forenkle og standardisere registering og vedlikehold av personopplysninger. Les mer om dette her.

Når dere har fått en forståelse av hva som forventes så kan dere søke om å bli vertsorganisasjon. Fakturering starter ikke før vertsorganisasjonen er tilkoblet Feide. Oversikt over det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning

Slik blir dere vertsorganisasjon i Feide

 

Send inn søknad om å bli vertsorganisasjon i Feide. 

Etter at Sikt har mottatt søknaden vil dere få tilsendt en kontrakt. Denne må signeres og returneres til Sikt på følgende e-post: kontakt@sikt.no. Det er også mulig å sende kontrakten per post til: Sikt, postboks 5782 Torgarden, 7437 Trondheim.

Når dere har sendt inn søknaden til Sikt kan det være hensiktsmessig å starte arbeidet med brukerkatalogen umiddelbart. Å få tilbakemelding fra søknaden til Sikt tar normalt sett ikke veldig lang tid, det er snarere oppsett og testing av brukerkatalog som er tidkrevende. Derfor er det greit å komme i gang med dette så raskt som mulig. Se neste punkt. 

Les gjennom kravene til en vertsorganisasjon

 

Brukerkatalog må settes opp etter kravene til Feide. Dette gjøres av organisasjonen selv eller av en ekstern leverandør. For mindre organisasjoner kan det være krevende å gjøre dette selv, og mer informasjon om dette finner du på lenkene under.

Relevant informasjon
Detaljer knyttet til brukerkatalogen

Se informasjon om tilkoblingen

Det er verdt å understreke at det medfølger en rekke krav til organisasjoner som bruker Feide. Kravene kan oppsummeres i følgende to punkter:

 • Vertsorganisasjonen må etablere gode rutiner for å sikre at data og personopplysninger er oppdaterte og konsistente. Uten god datakvalitet risikerer vertsorganisasjonen at brukerne får problemer med å benytte tjenesten, ikke får tilgang til riktig innhold, funksjoner i tjenesten kan svikte eller at brukerne ikke får tilgang til tjenestene de skal bruke.
 • Vertsorganisasjonen må få på plass egnede tekniske løsninger som kan håndtere personopplysningene. Poenget med de tekniske løsningene er å forenkle og standardisere registering og vedlikehold av personopplysninger. 

Når brukerkatalogen er satt opp kan dere gi beskjed til Sikt per mail kontakt@sikt.no

Det som er viktig her er informasjonen i Steg 1 - LDAP-test. Målet er at vi får kontakt med brukerkatalogen deres. 

Hvis dere benytter en leverandør for å sette opp brukerkatalogen så kan leverandøren ta kontakt med oss for testing og tilkobling av brukerkatalogen deres.

Vi vil da gjennomføre en test av katalogen. Hvis testen er godkjent, kobles katalogen til Feide. På dette tidspunkt starter vi fakturering av løsningen. 

Når brukerkatalogen er tilkoblet, er dere etablert som vertsorganisasjon og klar for å ta i bruk Feide-innlogging.

Kontaktpersonene som ble oppgitt i søknaden får tilsendt informasjon og tilganger til Feides kundeportal. Det er i kundeportalen administratoren aktiverer og administrerer Feide-innlogging for brukerne.

Mer info om kundeportalen  

Oppgradering av Feide (For deg som ble vertsorg. før 2020)

Ved å oppgradere til nyeste versjon av Feide, får du funksjonalitet som:

 • Datadeling
 • Mobilpålogging med lengre innloggings-sesjon
 • Støtte for flere påloggingsvalg
 • Støtte for tilgang på gruppedata uten at alle brukere er logget inn. 

Alle nye vertsorganisasjoner får automatisk den nyeste versjonen av Feide. For vertsorganisasjoner som ble tilkoblet Feide før 2020, må dette gjøres manuelt.

For å ta i bruk nyeste versjonen av Feide må du:

 1. Ta kontakt med Sikt på kontakt@sikt.no, og be om oppgradering til nyeste versjon av Feide.
 2. Signere ny Feide-avtale og oppdatert databehandleravtale.
 3. Oppgradere til versjon 2.0 av Feide-skjema. Er du usikker på hvilken versjon av Feide-skjema din organisasjon er på? Sjekk status for brukerkatalogen her.
 4. Sørge for at kravene til sikker kommunikasjon med brukerkatalogene er oppfylt. For mer informasjon, se krav til SSL/TLS-konfigurasjonen av LDAP-serverne tilknyttet Feide.

Oppgraderingen vil ikke føre til nedetid eller påvirke bruk av tjenester med Feide-innlogging. 

I 2021 har 97% av vertsorganisasjonene oppgradert til nyeste versjon.