Innføring av Feide

For å innføre Feide må en vertsorganisasjon:

  • Etablere gode rutiner for å sikre at personopplysninger er oppdaterte og konsistente.
  • Få på plass egnede tekniske løsninger rundt håndtering av personopplysningene. Poenget med de tekniske løsningene er å forenkle og standardisere registering og vedlikehold av personopplysninger. Les mer om dette her.

 

Slik blir dere vertsorganisasjon i Feide 

1. Søk om å bli vertsorganisasjon i Feide

Send inn søknad om å bli vertsorganisasjon i Feide. 

Uninett sender dere kontrakt når søknaden er mottatt. Signer kontrakten og returner til Uninett på e-post postmottak@uninett.no eller per post til postboks 4769 Torgard, 7465 Trondheim. 

2. Sett opp en brukerkatalog

Sett opp brukerkatalog etter kravene i Feide. Dette gjøres av organisasjonen selv eller av en ekstern leverandør.

Brukerkatalogen er nærmere beskrevet på denne siden

3. Kontakt Feide for test av brukerkatalogen

Når dere har satt opp brukerkatalogen, kontakt Uninett på kontakt@uninett.no

Vi vil da gjennomføre en test av katalogen. Hvis testen er godkjent, kobles katalogen til Feide.  

4. Organisasjonen er tilkoblet og klar for å ta i bruk Feide-innlogging

Når brukerkatalogen er tilkoblet, er dere etablert som vertsorganisasjon og klar for å ta i bruk Feide-innlogging.

Kontaktpersonene som ble oppgitt i søknaden får tilsendt informasjon og tilganger til Feides kundeportal. Det er i kundeportalen administratoren aktiverer og administrerer Feide-innlogging for brukerne.