Energinet EOS

Energinet er et administrasjonssystem for energi-, avfalls- og miljøledelse. Sertifisert iht ISO 50001:2018 standard for Energioppfølgningssystem.

Tjenestetilbyder:
Cebyc AS
Mer informasjon:
https://www.cebyc.no/
TjenesteID:
2160957