StoreBioinfo

StoreBioinfo tilbyr NorStore lagringskvoter til forskere innenfor livsvitenskap, hvor data organsierers i datasett tilhørende dokumenterte prosjekter med forskningsmål. En tett integrering med analyseplattformer slik som NeLS (Norwegian e-infrastructure for Life Sciences), muliggjør sømløs overføring av data til viderebehandling og oppbygging av et datasett fra rådata til fortolket sluttresultater.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://storebioinfo.norstore.no/
TjenesteID:
1993036