VR Education

VR Education presenterer matematiske oppgaver på en virkelighetsnær og praktisk måte. Med mål å styrke forståelsen for faget, samt grunnleggende ferdigheter i matematikk. Løsningen fungerer som et supplement til tradisjonell undervisning.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/o6Xlz_Afk9A?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
VR Education AS
Mer informasjon:
https://vreducation.no/
TjenesteID:
2160619

Helt eller delvis gratis