VR Education

VR Education presenterer matematiske oppgaver på en virkelighetsnær og praktisk måte. Med mål å styrke forståelsen for faget, samt grunnleggende ferdigheter i matematikk. Løsningen fungerer som et supplement til tradisjonell undervisning.

Tjenestetilbyder:
VR Education AS
Mer informasjon:
https://vreducation.no/
TjenesteID:
2160619

Helt eller delvis gratis