Qpercom Observe

Avansert vurderingsløsning som støtter opprettelse, levering og analyse av kliniske eksamener.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/_cTxDxxsbMw?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
Qpercom
Mer informasjon:
http://www.qpercom.com
Bestillingsinformasjon:
www.qpercom.com
TjenesteID:
2161401