UiB Bookitlab

Bookitlab er et administrasjonssystem for leiesteder og laboratorier.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/alleprosjekt/Lists/Projects/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Falleprosjekt%2FLists%2FProjects%2FAllItems.aspx
Bestillingsinformasjon:
Kontakt økonomiavdelingen ved UiB
TjenesteID:
2161016
Lisens:
Krever lisens