Filmrommet

Filmrommet er Norges største filmtjeneste for skoler. I tillegg til skoler benyttes tjenesten av bibliotek og andre offentlige institusjoner. Ansvarlig distributør for Filmrommet er Norgesfilm AS. Tjenesten inneholder filmer fra norsk og internasjonal filmarv.

Tjenestetilbyder:
Norgesfilm AS
TjenesteID:
2186731