Sikt Forum

Sikt Forum er en digital plattform utformet med Humhub for å fremme samarbeid og utveksling av brukererfaringer i kunnskapssektoren knyttet til Sikts tjenester. Målet er å styrke dialogen og øke forståelsen blant brukerne om de ulike tjenestene. Forumet fungerer som et fellesskap for brukere for å diskutere ideer, dele erfaringer og arbeide sammen for å forbedre og utvikle tjenestene som Sikt leverer. Vær oppmerksom på at Sikt Forum ikke er ment som en kanal for å melde feil eller motta driftsmeldinger. For slike henvendelser, vennligst benytt de etablerte supportkanalene. Alle kundeorganisasjoner av Sikt kan benytte tjenesten.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
TjenesteID:
2196361

Helt eller delvis gratis