Klassekartgenerator

Klassekartgeneratoren lar lærere opprette klassekart ved å legge inn vilkårene deres, for eksempel hvem som må sitte foran, hvem som ikke skal sitte sammen, hvem som bør sitte sammen, mm. Appen plasserer så elevene basert på ønskene. Det fjerner utfordringen med å få alt til å passe sammen når man lager et manuelt klassekart. Appen er til bruk for lærere i skolen.

Tjenestetilbyder:
Magnus Heide AS
Mer informasjon:
https://klassekartgenerator.no/
TjenesteID:
2195173