Aski Raski

Aski Raski er et webbasert lesetreningsprogram. Det består av over 2000 øvelser på å lese enkeltord.

Tjenestetilbyder:
Aski Raski AS
Mer informasjon:
http://askiraski.no/
Bestillingsinformasjon:
http://askiraski.no
TjenesteID:
2131694