Creaza

Creaza er et læremiddel som brukes på grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Ved hjelp av unike kreative verktøy og faglig innhold kan læreren velge blant hundrevis av spennende oppgaver som de enkelt kan tildele elevene sine. Verktøyene spenner seg fra tegneserieverktøy og video- og lydredigeringsverktøy til tankekart- og presentasjonsverktøy. Med Creaza gir man læreren kontroll over det digitale arbeidet i fagene, og elevene blir aktive produsenter i sin egen læring. Tjenesten krever egen avtale med leverandør for å få tilgang.

Tjenestetilbyder:
Creaza AS
Mer informasjon:
https://www.creaza.com
Bestillingsinformasjon:
post@creaza.com
TjenesteID:
100057

Helt eller delvis gratis