Feides fusjonsløsning

Det har vært mange fusjonsprosesser i universitets- og høyskolesektoren, fylkeskommuner og kommuner. I en overgangsperiode vil det da være et behov for å håndtere identiteter fra både tidligere og ny organisasjon i ulike systemer. Dette har Feide laget en løsning for.

Feides fusjonsløsning innebærer at studenter og ansatte kan benytte sin nye Feide-identitet ved den fusjonerte organisasjonen i alle tjenester, også de som fremdeles trenger informasjon fra gammel organisasjon.

Der det er entydig hvilken Feide-identitet som skal sendes til systemet vil Feide automatisk sende riktig personinformasjon. For systemer der det ikke er entydig vil brukeren ved pålogging kunne velge om vedkommende vil sende informasjon knyttet til ny eller gammel organisasjon.

Les mer om hvordan dette vil fungere.

Ta kontakt på kontakt@sikt.no for å høre mer om løsningen, melde interesse eller hvis du har spørsmål.