Roller i kundeportalen

I kundeportalen til Feide kan ulike personer få ulike typer roller. Rollene gir personene ulike tilganger og muligheter for å administrere tjenester og datakilder som bruker Feide, på vegne av organisasjonen deres.

Dette er rollene personer kan ha i kundeportalen:

 • Feide-administrator
 • tjeneste-administrator
 • datakilde-administrator

Feide-administratorene gir roller til andre

Det er Feide-administratorene som har mulighet til å gi roller til andre personer i organisasjonen.

Ved å gi roller kan Feide-administratoren gi andre personer tilgang til spesifikke tjenester og datakilder på vegne av organisasjonen deres. En slik rollestyring bestemmer hva ulike personer har lov til å se og gjøre.

Feide-administratoren gir ut de ulike rollene i kundeportalen. Slik gir du som Feide-administratorer roller til andre.

De ulike rollene i kundeportalen

Nedenfor har vi beskrevet hva de ulike rollene i kundeportalen gir tilgang til og hva de har mulighet til å gjøre.

Feide-administrator

En Feide-administrator har en overordnet rolle og har tilgang til å gjøre alt på vegne av organisasjonen sin.

Hva kan en Feide-administrator gjøre?

Feide-administratorer kan

 • gi roller til andre brukere av kundeportalen for en spesifikk tjeneste og/eller en spesifikk datakilde
 • opprette nye brukere av kundeportalen
 • sette utløpsdato for de enkelte rollene
 • deaktivere brukere av kundeportalen slik at de ikke får logget seg inn i kundeportalen lengre

Slik gir du som Feide-administrator roller til andre.

Se hva det innebærer å være Feide-administrator.

Tjeneste-administrator

En tjeneste-administrator har en rolle knyttet til én spesifikk tjeneste.

Hva kan en tjeneste-administrator gjøre?

En tjeneste-administratoren kan

 • administrere den tjenesten hen har fått tilgang til
 • redigere tjenesten
 • be om å få tilgang til tilgjengelige datakilder

En person kan være tjeneste-administrator for flere tjenester samtidig, og en tjeneste kan ha flere tjeneste-administratorer. Husk at den spesifikke tjenesten må være opprettet hos organisasjonen før en person kan få rollen som tjeneste-administrator.

Hva kan ikke en tjeneste-administrator gjøre?

En tjeneste-administrator kan ikke

 • opprette eller aktivere andre tjenester
 • legge til nye brukere for organisasjonen.

Det er bare personer som har rollen som Feide-administrator i organisasjonen som kan gjøre dette.

Datakilde-administrator

En datakilde-administrator har en rolle knyttet til én spesifikk datatjeneste.

Hva kan en datakilde-administrator gjøre?

En datakilde-administratoren kan

 • administrere den datakilden hen har fått tilgang til
 • redigere datakilden
 • administrere tilgangene til datakilden

En person kan være datakilde-administrator for flere datakilder samtidig, og en datakilde kan ha flere datakilde-administratorer. Husk at den spesifikke datakilden må være opprettet hos organisasjonen før en person kan få rollen som datakilde-administrator.

Hva kan ikke en datakilde-administrator gjøre?

En datakilde-administrator kan ikke

 • opprette andre datakilder
 • legge til nye brukere for organisasjonen
 • se informasjon om tjenester i kundeportalen

Det er bare personer som har rollen som Feide-administrator i organisasjonen som kan gjøre dette.

Hvem kan ha bruk for å gi ut flere roller?

Systemet med rollestyring og å gi ut flere roller er nyttig for organisasjoner som har flere tjenester eller datakilder de må administrere. Eksempel på slike organisasjoner er

 • store kommuner
 • fylkeskommuner
 • universitet
 • høgskoler

I slike organisasjoner kan det være behov for at flere personer administrerer spesifikke tjenester og datakilder. Det kan for eksempel være utviklere som jobber med enkelttjenester og som ikke trenger eller skal ha tilgang til alle tjenestene en organisasjon har.

Rollestyring gir en fordel for organisasjonene ved at tjeneste-administratorer og datakilde-administratorer kan jobbe mer selvstendig i kundeportalen. Det gjør at flere personer kan dele på arbeidsoppgavene og ikke alt trenger å gå gjennom Feide-administratorene.