Feilmeldinger og løsninger

Her finner du en oversikt over noen av feilmeldingene i Feides innloggingsvindu, og hvordan du kan gå frem for å løse problemet.

Innlogging feilet

Feilmeldingen "Innlogging feilet" betyr enten at det er feil med kontakten med brukerkatalogen, at brukeren oppgir feil brukernavn og passord, eller at brukerkontoen er låst.

"Feilmelding: Innlogging feilet. Feide fikk kontakt med ditt lærested, men det oppstod en feil under innloggingsprosessen. Meld fra om feilen ved å kontakt din lokale brukerstøtte. Legg ved sporingsnummer i feilmeldingen. Skjermbilde"

For å vite hva feilen skyldes, må du slå opp sporingsnummeret i kundeportalen til Feide. Under «Oversikt»-fanen eller «Verktøy»-fanen i kundeportalen finner du «Slå opp sporingsnummer».

Hvis problemet er kontakten med brukerkatalogen, vil ingen andre brukere få logget inn på tjenester med Feide-innlogging. Da må du ta kontakt med din lokale IT-støtte i vertsorganisasjonen, eller driftsleverandør/katalogleverandør.

Hvis feilen ikke kan fikses med én gang, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å få lagt ut en driftsmelding med mer informasjon om feilen. Ta kontakt med Sikt.

Du har ikke tilgang til denne tjenesten

Feilmeldingen "Du har ikke tilgang til denne tjenesten" betyr at tjenesten enten ikke er aktivert for vertsorganisasjonen eller for skolen som er registrert på brukeren.

"Skjermbilde av feilmelding: Du har ikke tilgang til denne tjenesten"

Gjør følgende:

 1. Har brukeren valgt riktig organisasjon? I feilmeldingen vil det stå hvilken organisasjon brukeren har valgt å logge inn med, sjekk om dette er korrekt.
 2. Du som Feide-administrator må deretter sjekke om tjenesten som brukeren prøver å logge på, er aktivert i Feides kundeportal. Hvis tjenesten er aktivert for enkelte skoler i vertsorganisasjonen, må du sjekke at brukeren tilhører en av skolene som tjenesten er aktivert for. Hvis brukeren tilhører en skole som ikke har aktivert tjenesten, må du avklare med skoleleder på skolen og tjenesteleverandør om tjenesten skal aktiveres for skolen.
 3. Hvis tjenesten er aktivert for skolen, men brukeren fortsatt får denne feilmeldingen når de prøver å logge inn på tjenesten, betyr dette enten at:
  1. Brukeren mangler skoletilhørighet. Hvis det ikke er listet opp noen organisasjonsnummer i feilmeldingen, betyr det at det ikke er registrert noen organisasjonsenhet/skole på Feide-brukeren. Brukeren får ikke logget inn på tjenesten før du har registrert en skoletilhørighet.
  2. Brukeren er registrert med feil skole. Hvis organisasjonsnummeret i feilmeldingen tilhører en skole som brukeren ikke har tilhørighet til, kan dette bety to ting. Enten har brukeren byttet skole uten at det er oppdatert på Feide-brukeren, eller så er informasjon om brukeren feilregistrert. Brukeren får ikke logget inn på tjenesten før riktig skoletilhørighet er registrert på Feide-brukeren.
  3. Skolen er registrert med feil organisasjonsnummer. Hvis organisasjonsnummer for skolen i feilmeldingen ikke samsvarer med organisasjonsnummeret i Nasjonalt skoleregister (nsr.udir.no), betyr et at det er registrert feil organisasjonsnummer i brukerkatalogen. Ingen brukere ved skolen får logget seg på tjenester som er aktivert på skolenivå for dem. Dette må oppdateres i brukerkatalogen for vertsorganisasjonen.

Les mer om hvordan du kan unngå feilmeldinger ved å gå gjennom sjekklista for god datakvalitet.

Duplikate brukerkontoer funnet i brukerkatalogen

Feilmeldingen "Duplikate brukerkontoer funnet i brukerkatalogen" betyr at det finnes flere Feide-kontoer i brukerkatalogen med enten samme brukernavn, nasjonale identitetsnummer eller e-postadresse.

"Duplikate brukerkonter funnet i brukerkatalog. Kontakt din vertsorganisasjon: [E-post-adresse]. Sporingsnummer: 704473d328"

Sjekk om feilen gjelder forskjellige personer, eller om det gjelder én person med flere Feide-kontoer.

Det generes en feilmelding i datakvalitetsjekken som sier hvilke Feide-kontoer som er registrert samme brukernavn, nasjonale identitetsnummer eller e-postadresse.

Ingen metadata funnet

Feilmeldingen "Ingen metadata funnet" betyr enten at

 • tjenesten er ukjent eller inaktiv
 • tjenesten ikke er publisert av tjenesteleverandør
 • tjenesten er konfigurert feil
 • tjenesten er en internasjonal tjeneste som ikke er aktivert av noen vertsorganisasjoner i Norge enda

"Ingen metadata funnet. Ikke mulig å finne metadata for 'frogn-vgs.inschool.stag.visma.no' Hvis du vil melde fra om denne feilen, send også med dette sporingsnummeret, så systemadministratorene kan finne din økt i loggen. Sporingsnummer: XX. Denne tjenesten er enten ukjent eller inaktiv, og du kan derfor ikke få tilgang til den med Feide-kontoen din. Det er flere årsaker til at denne situasjonen kan oppstå: Tjenesten er ikke godkjent av Feide ennå. Tjenesten er konfigurert feil. Dette er en internasjonal tjeneste som fortsatt ikke er godkjent av organisasjonen din hjemme. Skjermbilde "

Sjekk om tjenesten er aktivert i Feide kundeportal. Husk å huk av eduGain i tjenestesøket.

Hvis tjenesten ikke er aktivert eller ikke er tilgjengelig i tjenestesøket, må du ta kontakt med tjenesteleverandør. Dette betyr at tjenesten enten ikke er publisert eller at det er noe feil med konfigurasjonen.

Omdirigeringsløkke oppdaget

Feilmeldingen "Omdirigeringsløkke oppdaget" betyr at en bruker har blitt sendt frem og tilbake mellom tjenesten de logger på og Feide, mange ganger i løpet av kort tid.

"Omdirigeringsløkke oppdaget. Du har blitt sendt frem og tilbake mellom tjenesten du prøver å logge inn på og Feide flere ganger de siste sekundene. Dette tyder på at det er et problem med tjenesten som forhindrer deg i å logge inn. Hvis problemet fortsatt er tilstede om noen minutter, anbefaler vi at du kontakter brukerstøtte ved din vertsorganisasjon. Opplys om sporingsnummeret XX slik at brukerstøtte kan slå opp feilen i Feide-systemet. Skjermbilde"

For å feilsøke denne feilen, må du finne ut av hvorfor brukeren blir sendt tilbake til Feide for å autoriseres igjen.

Be brukeren om å lukke nettleseren helt, og slette informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer om feilmeldingen "Omdirigeringsløkke oppdaget" i vår tekniske dokumentasjon

Utilstrekkelig autentisering

Feilmeldingen "Utilstrekkelig autentisering" betyr at det er feil med oppsettet av sterk autentisering på brukeren, eller at det er feil med enheten som genererer engangskode.

"Utilstrekkelig autentisering. Feide kunne ikke utføre tofaktorautoriseringen som programmet krever. Kontakt institusjonen din og forsikre deg om at tofaktorautorisering er aktivert. Skjermbilde"

Be brukeren å teste to-faktor-autentiseringen sin ved å logge inn 

Sjekk om attributtet norEduPersonAuthnMethod er registrert på brukeren i brukerkatalogen. Hvis to-faktor er satt på for enkeltbrukere på denne tjenesten, må du også sjekke om attributtet norEduPersonServiceAuthnLevel er registrert på brukeren.

Informasjon om format på attributtene

Hvis SMS brukes som metode for engangskode, må du sjekke om det er korrekt nummer registrert i attributtet for norEduPersonAuthnMethod.

Hvis attributtene over er registrert korrekt, kan det være problemer med enheten som genererer engangskode. Er enheten en mobil, anbefaler vi deg å stille klokken på mobilen. Det kan være klokken på mobilen som lager problemer.

Uhåndtert feil

Feilmeldingen "Uhåndtert feil" er en feil som ikke er dokumentert av Feide.

"Uhåndtert feil. En uventet feilsituasjon oppsto. Hvis du vil melde fra om denne feilen, send også med dette sporingsnummeret, så systemadministratorene kan finne din økt i loggen. Sporingsnummer: XX""

Ta kontakt på kontakt@sikt.no med sporingsnummer, så hjelper vi deg med å finne ut mer om feilen.