Brukerkatalog

Hva er en brukerkatalog og hvordan sette den opp?

Ingen personopplysninger i Feide oppbevares i et sentralt register, men lokalt hos brukernes vertsorganisasjoner i en brukerkatalog.

For å bli vertsorganisasjon i Feide, må organisasjonen sette opp en brukerkatalog etter kravene til Feide. Dette kan gjøres av organisasjonen selv eller av en ekstern leverandør.

Hvis organisasjonen har liten erfaring med eller mangler kompetanse til å drifte en slik katalog lokalt, anbefaler vi å kontakte en leverandør for å få satt opp brukerkatalogen, for så å eventuelt drifte den selv etter hvert.

Leverandører av brukerkataloger

Det finnes flere leverandører som tilbyr en slik løsning og som har erfaring med å sette opp brukerkataloger for Feide. Under finner du en oversikt over noen av leverandørene i markedet.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig oversikt over leverandørene i markedet, men en liste over de Sikt og Utdanningsdirektoratet kjenner til at andre vertsorganisasjoner har brukt.

Når katalog er etablert, kontakt Feide for test

Når brukerkatalogen er etablert, kontakter dere Sikt på kontakt@sikt.no. Vi vil da gjennomføre en test av innholdet i katalogen for å sjekke at den er satt opp riktig. Når testen er gjennomført og godkjent, kobles den til Feide.

Hvis dere benytter en ekstern leverandør til å sette opp katalogen, be leverandøren om å kontakte Feide.

Mer informasjon om test av katalogen finner dere her

Bruk et skoleadministrativt system (SAS) i kombinasjon med det brukeradministrative systemet (BAS)

Vi anbefaler å ta i bruk et skoleadministrativt system (SAS) i kombinasjon med det brukeradministrative systemet (BAS). Dette er ikke et krav, men en anbefaling. Med et skoleadministrativt system slipper organisasjonen å oppdatere data direkte i brukerkatalogen.

Dette kan også gjøres manuelt uten et skoleadministrativt system, men sørg da for at dere har gode rutiner for oppdatering av data i katalogen. Med mange registrerte elever og lærere kan manuell oppdatering være tidkrevende. Tjenester som benytter Feide er helt avhengig av at data i brukerkatalogen er oppdaterte og riktige.

Veiledning til grunnopplæringen

Utdanningsdirektoratet tilbyr veiledning til grunnopplæringen om brukerkataloger, og spørsmål om dette kan rettes til feidepost@udir.no. Vi gjør oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet ikke kan hjelpe dere med det tekniske oppsettet av katalogen.