Fusjonstjenestefaser

(I disse eksemplene så fusjonerer organisasjonen Fiskerihøyskolen inn i organisasjonen Universitetet i Midt-Norge.)

En tjeneste kan ha ulike nivåer for fremdrift:

Fusjonsløsning ikke aktivert

Dette er hvor tjenesten er før fusjonsløsningen er aktivert for den. For slike tjenester gjelder:

  • Brukeren må logge inn på tjenesten med sin gamle organisasjon. Dvs. en bruker fra Universitetet i Midt-Norge må logge inn med Universitetet i Midt-Norge, mens en bruker fra Fiskerihøyskolen må logge inn med Fiskerihøyskolen.
  • Hvis tjenesten skal inn på en annen tjeneste som krever ny organisasjon, så må brukeren logge ut først. F.eks. hvis brukeren skal besøke intranett til Universitetet i Midt-Norge og intranett til Fiskerihøyskolen, så må brukerne logge ut av Universitetet i Midt-Norge sitt intranett før de får tilgang til å logge inn på Fiskerihøyskolen sitt intranett.

Fusjonsløsning aktivert, men ikke obligatorisk

Her er fusjonsløsningen aktivert for tjenesten, men det er fortsatt mulig å logge inn med gammel organisasjon. Her gjelder:

  • Når brukeren logger inn på tjenesten så kan de velge å enten logge inn med sin gamle organisasjon (Fiskerihøyskolen), eller sin nye organisasjon (Universitetet i Midt-Norge).
  • Hvis brukeren logger inn på intranett til Fiskerihøyskolen, og velger organisasjon Universitetet i Midt-Norge, så vil de komme rett inn. (Dette fordi tjenesten kun er tilgjengelig for brukere fra Fiskerihøyskolen.)
  • Hvis brukeren logger inn på en tjeneste som både Universitetet i Midt-Norge og Fiskerihøyskolen hadde tilgang til, så får man et spørsmål om de vil logge inn med sin nye konto hos Universitetet i Midt-Norge eller sin gamle hos Fiskerihøyskolen.
  • Hvis brukeren ikke har en gammel konto hos Fiskerihøyskolen, men prøver å logge inn med Universitetet i Midt-Norge, så får de beskjed om at tjenesten kun er tilgjengelig for brukere fra Fiskerihøyskolen.

Fusjonsløsning aktivert, og eneste mulighet

Her er fusjonsløsningen aktivert for tjenesten, og man har fjernet Fiskerihøyskolen som organisasjon i nedtrekksmenyen for tjenesten.

  • Når brukeren logger inn på tjenesten så må de velge sin nye organisasjon (Universitetet i Midt-Norge).

Ellers som i forrige fase:

  • Hvis brukeren logger inn på intranett til Fiskerihøyskolen, og velger organisasjon Universitetet i Midt-Norge, så vil de komme rett inn. (Dette fordi tjenesten kun er tilgjengelig for brukere fra Fiskerihøyskolen.)
  • Hvis brukeren logger inn på en tjeneste som både Universitetet i Midt-Norge og Fiskerihøyskolen hadde tilgang til, så får man et spørsmål om de vil logge inn med sin nye konto hos Universitetet i Midt-Norge eller sin gamle hos Fiskerihøyskolen.
  • Hvis brukeren ikke har en gammel konto hos Fiskerihøyskolen, men prøver å logge inn med Universitetet i Midt-Norge, så får de beskjed om at tjenesten kun er tilgjengelig for brukere fra Fiskerihøyskolen.

Fusjon ferdig

Her er tjenesten oppdatert med brukerdata fra Universitetet i Midt-Norge, alle brukerdata fra brukere hos Fiskerihøyskolen er endret til Universitetet i Midt-Norge. Alle brukere som logger inn må velge Universitetet i Midt-Norge, og de får aldri noe spørsmål om de vil benytte sin gamle brukerkonto hos Fiskerihøyskolen.