Hvorfor tilby Feide-innlogging?

Hva er en tjenesteleverandør i Feide?

Feide er den nasjonale fellesløsningen for trygg innlogging og datadeling i utdanningssektoren. Les mer om Feide.

En tjenesteleverandør i Feide er en leverandør som tilbyr en app, tjeneste eller et system som elever, studenter eller ansatte ved utdanning- eller forskningsorganisasjon kan logge seg inn på via Feide.

Eksempler på tjenester som kan ha nytte av Feide er læringsplattformer (LMS), biblioteksløsninger, oppslagsverk og læringsressurser. Se oversikten over tjenester med Feide-innlogging.

Alle som leverer digitale tjenester til utdanning- eller forskningssektoren, kan bli tjenesteleverandører i Feide.

Det eneste kriteriet for å kunne få Feide-innlogging på en tjeneste er at den må være beregnet for utdanning eller gi merverdi hvis du er tilknyttet utdanningssektoren. Det gjelder både offentlige og private, ikke-kommersielle og kommersielle tjenesteleverandører. 

Det er gratis å være tjenesteleverandør i Feide.

Hvorfor tilby Feide-innlogging?

Det er mange grunner til å integrere Feide innlogging på sine tjenester. 

Tilgang til store brukergrupper

Med Feide-innlogging vil tjenesten din bli tilgjengelig for et stort antall potensielle brukere. Per i dag er det over 1,3 millioner Feide-brukere.

Alle offentlige universiteter/høyskoler og grunnskoler, og flere private grunnskoler benytter Feide i dag. En oversikt over organisasjoner som benytter Feide finner du her.

En Feide-integrasjon kan også gi tilgang til tusener av internasjonale brukere gjennom eduGain og eIDAS. 

Støtte for flere påloggingsvalg

Innlogging med Feide krever vanligvis en Feide-identitet, og dette gis til personer som er tilknyttet kunnskapssektoren (elever, studenter og ansatte). Men Feide har også tilrettelagt for at de uten Feide-identitet kan logge inn ved hjelp av alternative påloggingsvalg, som ID-porten og HelseID Se hvilke påloggingsvalg som tilbys.

Brukergrupper uten Feide-identitet, kan for eksempel være foreldre til elever i grunnskolen.

Merk at dette krever at tjenesten integreres mot Feide med OpenID Connect-protokoll.

Enkel administrasjon av tjenester

I kundeportalen administrerer tjenesteleverandørene hvem som skal ha tilgang til tjenesten og setter opp integrasjonen mot Feide. I kundeportalen kan man for eksempel:

  • Integrere Feide-innlogging på tjenester
  • Gi organisasjoner tilgang til å aktivere Feide-innlogging på deres tjenester
  • Se statistikk over innlogginger på skole- og tjenestenivå
  • Laste opp egen mal for databehandleravtale for hver tjeneste

Slippe ansvar for brukerdata

Feide er bygd opp slik at det er vertsorganisasjonene som administrerer og lagrer brukerdata. Dette betyr at tjenesteleverandører slipper å ta ansvaret og kostnadene for å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Hvis en elev bytter skole, fag eller klasse, vil informasjonen endres hos vertsorganisasjonen. Du som tjenesteleverandør vil motta denne endringen automatisk når eleven logger inn. 

Bedre personvern

Ved å tilby Feide-innlogging sikrer du bedre personvern for brukerne ved informert samtykke om overføring av personopplysninger

Tjenestene mottar kun den informasjonen som de trenger, og brukernes informasjon registreres og administreres hos vertsorganisasjonene. Dette gir tjenesteleverandører og vertsorganisasjoner god oversikt over hvilke data som utveksles. 

Med Feides innsynstjeneste får sluttbrukeren også god oversikt over informasjon som er lagret om seg, og hvilke tjenester som henter data.

Store mengder data gir muligheter

Feide har tilgang til strukturert informasjon om organisasjonene, skolene og personene i utdanningssektoren. Dette gir deg muligheter til å tilpasse tjenestene dine til brukerne.

Du kan for eksempel hente ut informasjon om hvilken rolle en bruker har, og slik tilpasse innholdet i tjenesten til hvor eleven er i utdanningsløpet.

Du kan også hente ut gruppedata om brukere samtidig som personvernet er ivaretatt. 

  • For elever og lærere i grunnopplæringen kan du hente ut data om klasser, fag, trinn, programområde og utdanningsprogram fra Utdanningsdirektoratet sin GREP-database.
  • For studenter i høyre utdanning, kan du hente ut data om kull, klasse, studieprogram, studieretning og emnetilhørighet gjennom Feide fra Felles studentsystem (FS)

Ved å hente gruppemedlemsidentifikatorer har du mulighet til å hente informasjon om alle lærere og elever i en gruppe, uten at hver enkelt elev har logget inn på forhånd. Dette får du ikke ved å benytte gruppetilhørigheter for undervisning.

Sikker datadeling

Med datadeling gjennom Feide kan du som tjenesteleverandør få tilgang til enda mer data, men også tilgjengeliggjøre dine data for gjenbruk i andre tjenester. Tilgang til offentlige data gjør at dere kan utvikle nye og bedre utdanningstjenester tilpasset brukernes behov. 

Les mer om datadeling.

For å kunne benytte datadeling gjennom Feide kreves det at tjenesten integreres mot Feide med OpenID Connect-protokoll.

Enklere innlogging

Med Feide får brukerne logget inn med single sign-on. Har en bruker først logget inn på en tjeneste med Feide, logges de direkte inn på andre tjenester.

Feide gir også god støtte for moderne pålogging til apper. Du kan nå velge om du vil kreve ny pålogging etter åtte timer, eller la brukerne være pålogget i en lengre periode. Dette er i tråd med det sluttbrukere forventer av mobilapplikasjoner i dag. Merk at dette krever at tjenesten integreres mot Feide med OpenID Connect-protokoll.

Hvordan bli tjenesteleverandør i Feide?

Mer informasjon om hvordan man går frem for å bli tjenesteleverandør finner du i: