Hvorfor tilby Feide-innlogging?

Hva er en tjenesteleverandør i Feide?

Feide er den nasjonale fellesløsningen for trygg innlogging og datadeling i utdanningssektoren. Les mer om Feide.

En tjenesteleverandør i Feide er en leverandør som tilbyr en app, tjeneste eller et system som elever, studenter eller ansatte ved utdanning- eller forskningsorganisasjon kan logge seg inn på via Feide.

Eksempler på tjenester som kan ha nytte av Feide er læringsplattformer (LMS), biblioteksløsninger, oppslagsverk og læringsressurser. Se oversikten over tjenester med Feide-innlogging.

Alle som leverer digitale tjenester til utdanning- eller forskningssektoren, kan bli tjenesteleverandører i Feide.

Det eneste kriteriet for å kunne få Feide-innlogging på en tjeneste er at den må være beregnet for utdanning eller gi merverdi hvis du er tilknyttet utdanningssektoren. Det gjelder både offentlige og private, ikke-kommersielle og kommersielle tjenesteleverandører.

Det er gratis å være tjenesteleverandør i Feide.

Hvorfor tilby Feide-innlogging?

Det er mange grunner til å integrere Feide-innlogging på tjenestene dine.

Tilgang til store brukergrupper

Med Feide-innlogging vil tjenesten din bli tilgjengelig for et stort antall potensielle brukere. Per i dag er det over 1,3 millioner Feide-brukere.

Alle offentlige universiteter/høyskoler og grunnskoler, og flere private grunnskoler bruker Feide i dag. Se oversikten over organisasjonene som bruker Feide.

En Feide-integrasjon kan også gi tilgang til tusener av internasjonale brukeregjennom eduGain og eIDAS.

Støtte for flere påloggingsvalg

Innlogging med Feide krever vanligvis en Feide-identitet, og dette gis til personer som er tilknyttet kunnskapssektoren (elever, studenter og ansatte). Men Feide har også tilrettelagt for at de uten Feide-identitet kan logge inn ved hjelp av alternative påloggingsvalg, som ID-porten og HelseID.Se hvilke påloggingsvalg som tilbys (docs.feide.no).

Brukergrupper uten Feide-identitet, kan for eksempel være foreldre til elever i grunnskolen.

Merk at dette krever at tjenesten integreres mot Feide med OpenID Connect-protokoll (docs.feide.no).

Enkel administrasjon av tjenester

I kundeportalen administrerer tjenesteleverandørene hvem som skal ha tilgang til tjenesten og setter opp integrasjonen mot Feide. I kundeportalen kan dere for eksempel

  • integrere Feide-innlogging på tjenester
  • gi organisasjoner tilgang til å aktivere Feide-innlogging på deres tjenester
  • se statistikk over innlogginger på skole- og tjenestenivå
  • laste opp egen mal for databehandleravtale for hver tjeneste

Slippe ansvar for brukerdata

Feide er bygd opp slik at det er vertsorganisasjonene som administrerer og lagrer brukerdata. Dette betyr at tjenesteleverandørene slipper å ta ansvaret og kostnadene for å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Hvis en elev bytter skole, fag eller klasse, vil informasjonen endres hos vertsorganisasjonen. Du som tjenesteleverandør vil motta denne endringen automatisk når eleven logger inn.

Bedre personvern

Ved å tilby Feide-innlogging sikrer du bedre personvern for brukerne ved informert samtykke om overføring av personopplysninger.

Tjenestene mottar kun den informasjonen de trenger, og det er vertsorganisasjonene som registrerer og administrerer informasjonen om brukerne. Dette gir tjenesteleverandørene og vertsorganisasjonene god oversikt over hvilke data som utveksles.

Med Feides innsynstjeneste (innsyn.feide.no) får sluttbrukeren også god oversikt over informasjon som er lagret om seg, og hvilke tjenester som henter data.

Store mengder data gir muligheter

Feide har tilgang til strukturert informasjon om organisasjonene, skolene og personene i utdanningssektoren. Dette gir deg muligheter til å tilpasse tjenestene til brukerne.

Du kan for eksempel hente ut informasjon om hvilken rolle en bruker har, og slik tilpasse innholdet i tjenesten til hvor eleven er i utdanningsløpet.

Du kan også hente ut gruppedata om brukere samtidig som personvernet er ivaretatt.

Ved å hente gruppemedlemsidentifikatorer (docs.feide.no) har du mulighet til å hente informasjon om alle lærere og elever i en gruppe, uten at hver enkelt elev har logget inn på forhånd. Dette får du ikke ved å bruke gruppetilhørigheter for undervisning (docs.feide.no).

Sikker datadeling

Med datadeling gjennom Feide kan du som tjenesteleverandør få tilgang til enda mer data, men også tilgjengeliggjøre dataene dine for gjenbruk i andre tjenester. Tilgang til offentlige data gjør at dere kan utvikle nye og bedre utdanningstjenester tilpasset behovene til brukerne.

Les mer om datadeling.

For å kunne bruke datadeling gjennom Feide er det et krav om at tjenesten er integrert mot Feide med OpenID Connect-protokoll.

Enklere innlogging

Med Feide får brukerne logget inn med single sign-on. Har en bruker først logget inn på en tjeneste med Feide, logges de direkte inn på andre tjenester.

Feide gir også god støtte for moderne pålogging til apper. Du kan nå velge om du vil kreve ny pålogging etter åtte timer, eller la brukerne være pålogget i en lengre periode. Dette er i tråd med det sluttbrukere forventer av mobilapplikasjoner i dag. Merk at dette krever at tjenesten integreres mot Feide med OpenID Connect-protokoll (docs.feide.no).

Hvordan bli tjenesteleverandør i Feide?

Mer informasjon om hvordan dere går fram for å bli tjenesteleverandør, finner du i